พลิกปมข่าว : พิษเคมีจากภูเขาถึงน้ำน่าน

พลิกปมข่าว : พิษเคมีจากภูเขาถึงน้ำน่าน

พลิกปมข่าว : พิษเคมีจากภูเขาถึงน้ำน่าน

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : พิษเคมีจากภูเขาถึงน้ำน่าน

เสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ระบุว่า สารเคมีที่ปนเปื้อนในแม่น้ำน่าน ปนเปื้อนไปถึงปลาที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ที่พบว่าปลาในแม่น้ำน่านปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร

 

กลับขึ้นด้านบน