สปก.ทั่วประเทศ เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ตามคำสั่ง ม.44

สปก.ทั่วประเทศ เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ตามคำสั่ง ม.44

สปก.ทั่วประเทศ เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ตามคำสั่ง ม.44

รูปข่าว : สปก.ทั่วประเทศ เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ตามคำสั่ง ม.44

การตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ยังอยู่ในขั้นตอนประกาศให้ผู้ถือครองนำหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ ขณะที่ตรวจสอบพบพฤติกรรมการถือครองที่ดินบางแปลงเข้าข่ายเป็นกลุ่มทุน

วันนี้ ( 8 ก.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการตรวจสอบการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
นายทองสุข ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ยอมรับว่าในพื้นที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดิน ส.ป.ก.ภายในชุมชน เนื่องจากบางครอบครัวขยายใหญ่ขึ้น แต่ที่ดินไม่เพียงพอและยืนยันว่าไม่มีนายทุนอยู่ในพื้นที่ พร้อมร้องขอให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เร่งสำรวจที่ดินขนาดเกิน 500 ไร่ขึ้นไป ก่อนจะติดประกาศให้ผู้ถือครองยื่นแสดงหลักฐานภายในสัปดาห์หน้า และหากพบการถือครองไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก.ก็จะดำเนินการยึดคืน                    

พ.อ.ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ประชุมร่วมกับปฏิรูปที่ดิน ป่าไม้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเข้าตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีขนาดเนื้อที่เกิน 500 ไร่ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มี 3 แปลง พื้นที่กว่า 2,700 ไร่ 

ทั้งนี้ ในการแสดงสิทธิ์การถือครองเพื่อออกเอกสารสิทธิ์เป็น ส.ป.ก.4-01 พบมีบางแปลงชาวบ้านเข้ามาแสดงสิทธิ์แต่ไม่ได้รังวัด ขณะที่บางแปลงไม่ยอมมาแสดงสิทธิ์และอาจเข้าข่ายว่าเป็นของนายทุน

นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า จ.นครราชสีมามีพื้นที่เป้าหมาย 134 แปลง เนื้อที่กว่า 110,000 ไร่ พบปัญหาผู้ถือครองไม่มาแสดงสิทธิ์ เนื่องจากเกรงว่าหากออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แล้วจะไม่สามารถขายได้ พร้อมคาดว่าจะเริ่มติดประกาศให้ทั้งหมด นำหลักฐานมาแสดงภายในเดือนสิงหาคม

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.รายงานว่ามีที่ดินที่ยังไม่มีผู้มาแสดงสิทธิ์ถือครอง 1 แปลง รวมพื้นที่ 874 ไร่ แต่จากการตรวจสอบพบว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ขอใช้ประโยชน์เป็นไร่ฝึกงานของนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2512 จึงไม่มีนายทุนหรือชาวบ้านถือครอง

 

กลับขึ้นด้านบน