ก.แรงงานเสนอ ครม. ขอตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน

ก.แรงงานเสนอ ครม. ขอตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน

ก.แรงงานเสนอ ครม. ขอตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน

รูปข่าว : ก.แรงงานเสนอ ครม. ขอตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน

ก.แรงงานเสนอตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน ให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ด้านเมียนมา-กัมพูชา เตรียมส่งทีมตรวจสัญชาติดูแลแรงงานเมียนมาที่มีบัตรอนุญาติทำงานชั่วคราว คาดเริ่มดำเนินการได้ ส.ค.59

วันนี้ (8 ก.ค. 2559) นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะเสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม.เรื่องการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก จ.หนองคาย จ.สระแก้ว โดยศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ทั้งเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตัวในการทำงานในไทย รวมทั้งวัฒนธรรมของไทย

นายวิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ จะมีการตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในหน่วยจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัด ที่มีแรงงานข้ามชาติเข้มข้น เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระนอง จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรปราการ

“หาก ครม.เห็นชอบ จะเริ่มดำเนินการตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้ในวันที่ 1 ส.ค.นี้” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ

นายวิวัฒน์กล่าวว่า จากการหารือในระดับทวิภาคีระหว่างไทย เมียนมา กัมพูชา และลาว เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ทางเมียนมาจะส่งเจ้าหน้าที่ 6 ทีม ทีมละ 5 คน เข้ามายังประเทศไทยในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อดำเนินการตรวจสัญชาติเบื้องต้นให้กับแรงงานเมียนมาที่มารายงานตัวถือบัตรสีชมพู ใน จ.สมุทรสาคร อ.แม่สาย จ.เชียงราย อ.แม่สอด จ.ตาก จ.ระนอง จ.สมุทรปราการ และ จ.กาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจสัญชาติเบื้องต้นได้วันละ 800-1,000 คน โดยเรื่องนี้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่วนกัมพูชาจะขอจัดส่งทีมมาตรวจสัญชาติเบื้องต้นเช่นกัน โดยเข้ามาในประเทศไทยเดือน พ.ย.นี้ ขณะที่ ทางประเทศลาวขอกลับไปหารือภายในอีกครั้งก่อน

“อย่างไรก็ดี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐ์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ ไอยูยู หลังสหรัฐฯ ปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจากเทียร์ 3 เป็น 2.5” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงเพิ่ม

กลับขึ้นด้านบน