สนช.มีคำสั่งให้ 2 ขรก.ระดับสูงรัฐสภาออกจากราชการ

สนช.มีคำสั่งให้ 2 ขรก.ระดับสูงรัฐสภาออกจากราชการ

สนช.มีคำสั่งให้ 2 ขรก.ระดับสูงรัฐสภาออกจากราชการ

รูปข่าว : สนช.มีคำสั่งให้ 2 ขรก.ระดับสูงรัฐสภาออกจากราชการ

มีการเผยแพร่คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกจากราชการ จากกรณีก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่และการอนุมัติเงินโดยมิชอบ

กรณีที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงนามคำสั่งให้ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาติ ธรรมศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ออกจากตำแหน่งราชการ เนื่องจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเสียหายแก่ราชการนั้น

ล่าสุด มีการเผยแพร่คำสั่งทางการแล้ว โดยคำสั่งที่ 106/2559 เรื่องลงโทษปลดออกนายคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการดินในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ กรณีการขนย้ายมูลดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า กระทบต่อแผนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการ

ขณะที่คำสั่ง สนช.ที่ 107/2559 เรื่องลงโทษไล่ออกนายสมชาติ ในฐานะประธานกรรมการสโมสรรัฐสภาและผู้จัดการสโมสรรัฐสภา กระทำผิดวินัยร้ายแรง กรณีลงนามอนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืมเงินของสโมสรรัฐสภากว่า 3.4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคล โดยไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายรองรับ เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง

มีรายงานว่านายสมชาติเตรียมจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ร.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยปฏิเสธเจตนาทุจริตและชี้ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบขั้นตอน

กลับขึ้นด้านบน