ตรวจสอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตรวจสอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตรวจสอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : ตรวจสอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แม้จะมีกฎหมายพิเศษเพื่อตรวจสอบและยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. แต่ปัญหาซับซ้อนกว่านั้น บางพื้นที่พบการครอบครองใช้ประโยชน์ของนายทุนชัดเจน แต่เอกสารสิทธิ์เป็นของชาวบ้าน ซึ่งพบว่า สาเหตุเกิดจากชาวบ้านนำที่ไปให้นายทุนครอบครองแทนการใช้หนี้

ภูพิณ รีสอร์ท เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เตรียมปิดประกาศเพื่อให้ผู้ครอบครองแสดงสิทธิ์ในที่ดินภายใน 15 วัน นับจากวันปิดประกาศ หลังพบว่า รีสอร์ทแห่งนี้ก่อสร้างอยู่ในเขต ส.ป.ก.แปลงใหญ่ เนื้อที่รวม 967 ไร่ และยังไม่มีผู้ใดแสดงสิทธิ์การครอบครองแม้แต่รายเดียว นับตั้งแต่ที่มีการประกาศให้ที่ดินบริเวณนี้อยู่ในเขต ส.ป.ก.เมื่อปี 2536

ไทยพีบีเอส ติดต่อไปยังเจ้าของรีสอร์ท แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล โดยบอกแต่เพียงว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน แต่ก็พร้อมจะเข้าไปแสดงสิทธิ์การครอบครอง

ขณะที่นายทองคูณ มุ่งตุ้มกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ข้อมูลว่า ที่ดินแปลงนี้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเรื่อยมาเริ่มจากชาวบ้านไปกู้เงินกับนายทุน เมื่อไม่เงินชำระหนี้ ที่ดินบางส่วนจึงถูกนายทุนยึดไปและปล่อยให้เกษตรกรเช่าพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่บางแปลงเริ่มมีการสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศในช่วง 2-3 ปี

ที่ดินในตำบลปากช่อง กว่าร้อยละ 60 อยู่ในเขต ส.ป.ก. แต่ยังไม่ดำเนินการจัดรูปที่ดิน เนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้เป็นเขต ส.ป.ก.จึงไม่ยอมไปขึ้นทะเบียน แต่จากหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือ ใบ ภบท.5 ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันไม่พบนายทุนครอบครองที่ดินเกิน 500 ไร่ขึ้นไป

จ.นครราชสีมา เป็น 1 ใน 25 จังหวัดเป้าหมายที่ คสช.มีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยพบว่า มีที่ดินที่เตรียมปิดประกาศให้ผู้ครอบครองแสดงสิทธิ์ 134 แปลง เนื้อที่กว่า 110,000 ไร่ กระจายในพื้นที่ 18 อำเภอ มากสุดคือ อ.ชุมพวง 17,000 ไร่ รองลงมาคือ อ.เสิงสาง 13,000 ไร่ นอกจากนี้ จะเน้นตรวจสอบพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. โดยเฉพาะอำเภอปากช่อง และวังน้ำเขียว ที่มีการก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทเป็นจำนวนมาก

 

กลับขึ้นด้านบน