กอ.รมน.ปัดทำโพลประชามติ

กอ.รมน.ปัดทำโพลประชามติ

กอ.รมน.ปัดทำโพลประชามติ

รูปข่าว : กอ.รมน.ปัดทำโพลประชามติ

เลขาธิการ กอ.รมน. เชื่อประชาชนจะมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมาก ปฏิเสธข่าว กอ.รมน. ทำโพลประชามติ ระบุเป็นเพียงการประเมินว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครบหรือไม่

วันนี้ (12 ก.ค.2559) พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า ไม่กังวลกรณีกลุ่มต่อต้านจะเคลื่อนไหวในช่วงใกล้วันออกเสียงประชามติ รวมถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ เพราะเชื่อว่าต่างคนต่างมีหน้าที่และน่าจะเข้าใจบทบาทของตนเอง พร้อมปฏิเสธข่าว กอ.รมน. ทำโพลประชามติ มีเพียงการประเมินว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครบหรือไม่

เลขาธิการ กอ.รมน. เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลายภาคส่วน ทั้ง กอ.รมน. กระทรวงมหาดไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมมือกันทำความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคำถามพ่วงประชามติ แต่การจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการตัดสินใจของประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน