สำรวจความโปร่งใส "ซีพี" รั้งท้าย ปกปิดข้อมูลมากสุด

สำรวจความโปร่งใส "ซีพี" รั้งท้าย ปกปิดข้อมูลมากสุด

สำรวจความโปร่งใส "ซีพี" รั้งท้าย ปกปิดข้อมูลมากสุด

รูปข่าว : สำรวจความโปร่งใส "ซีพี" รั้งท้าย ปกปิดข้อมูลมากสุด

ผลสำรวจสถานการณ์คอร์รัปชันไทยดีขึ้น จ่ายใต้โต๊ะน้อยลง ขณะที่บริษัทจีนหลายแห่งไม่โปร่งใส-ครองอันดับสูสี "ซีพี" ปกปิดข้อมูลมากสุด

วันนี้ (12 ก.ค.) องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เผยผลสำรวจปัญหาคอร์รัปชัน 15 ประเทศเกิดใหม่ พบบริษัทจีนหลายแห่งไม่โปร่งใสและปกปิดข้อมูลมากที่สุด และมีเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยติดอันดับรั้งท้าย ส่วนดัชนีคอร์รัปชันในไทยครึ่งปีแรกลดลงจากปลายปีที่แล้ว โดยประชาชนกังวลต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่อาจเอื้อให้เกิดการทุจริต

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเดือนมิถุนายน 2559 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง ถึงสถานการณ์คอร์รัปชั่นใน 3 ประเด็น คือ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติและจิตสำนึกของคนในสังคมต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประสิทธิภาพต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พบว่า อยู่ที่ระดับ 53 ลดลงเมื่อเทียบกับ ธ.ค.2558 ที่เคยอยู่ในระดับ 55 เนื่องจากประชาชนมีความกังวลต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รศ.เสาวณีย์ กล่าวว่า หากเทียบสถานการณ์คอร์รัปชันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าดีขึ้น การจ่ายใต้โต๊ะน้อยลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1-15 ลดลงจากปี 2557 ที่เคยมากถึงร้อยละ 15-25 มูลค่าความเสียหายประมาณ 60,000 -180,000 ล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจโตลดลงร้อยละ 0.4-1.3

ขณะที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ ทรานส์พาเรนซี อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยผลสำรวจ พบว่า บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะบริษัทจีนหลายแห่งไม่โปร่งใส อยู่ลำดับรั้งท้ายจากปัญหาการปกปิดข้อมูลมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 1.6 เนื่องจากปัญหามาตรฐานป้องกันการคอร์รัปชันที่มีต่ำหรือไม่มีเลย หรือละเว้นไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริง

 

ขณะที่บริษัทของไทยพบว่า กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี อยู่ในกลุ่มสิบอันดับสุดท้าย คืออยู่ที่ 93 จากทั้งหมด 100 บริษัท โดยในภาพรวมของซีพีได้คะแนน 0.6 จาก 10 คะแนนเต็ม แต่ถ้าเฉพาะการต่อต้านคอร์รัปชั่นในการเปิดข้อมูลพบว่า ซีพีได้ 0 คะแนน ทั้งนี้มีเก็บข้อมูลจาก 100 บริษัทใน 15 ประเทศ 

กลับขึ้นด้านบน