พล.อ.อ.ประจิน-รมช.ศธ.เยี่ยมโครงการยกระดับการศึกษาใต้ด้วย "สะเต็มศึกษา"

พล.อ.อ.ประจิน-รมช.ศธ.เยี่ยมโครงการยกระดับการศึกษาใต้ด้วย "สะเต็มศึกษา"

พล.อ.อ.ประจิน-รมช.ศธ.เยี่ยมโครงการยกระดับการศึกษาใต้ด้วย "สะเต็มศึกษา"

รูปข่าว : พล.อ.อ.ประจิน-รมช.ศธ.เยี่ยมโครงการยกระดับการศึกษาใต้ด้วย "สะเต็มศึกษา"

ศธ.ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการศึกษานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะนำโครงการสะเต็มศึกษา บูรณาการ 4 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ไปใช้ต่อยอดในชีวิตจริง

วันที่ 10 ก.ค.2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เดินหน้าโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปีนี้ จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการพัฒนาให้เด็ก และเยาวชนการอ่านออกเขียนได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สะเต็มศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ โดยครั้งนี้มีการนำโครงการ สะเต็มศึกษา ที่นำแนวทางความรู้ใน 4 สหวิทยาการ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานและนิทรรศการเพื่อกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ นิทรรศการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ นิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และห้องเรียนแห่งคุณภาพออนไลน์

 

กลับขึ้นด้านบน