15 ก.ค.นี้ ! ปักป้ายยึดที่ สปก.ที่วังน้ำเขียวแห่งแรก 600 ไร่

15 ก.ค.นี้ ! ปักป้ายยึดที่ สปก.ที่วังน้ำเขียวแห่งแรก 600 ไร่

15 ก.ค.นี้ ! ปักป้ายยึดที่ สปก.ที่วังน้ำเขียวแห่งแรก 600 ไร่

รูปข่าว : 15 ก.ค.นี้ ! ปักป้ายยึดที่ สปก.ที่วังน้ำเขียวแห่งแรก 600 ไร่

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมลงพื้นที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อปักป้ายประกาศให้ผู้ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. แสดงสิทธิ์การถือครองแห่งแรก 15 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค. 59) นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงาน ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ตามคำสั่ง คสช. ที่ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบตามกฎหมายว่า สำหรับปฏิบัติการปิดป้ายประกาศแผนที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีการครอบครองตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป จะเริ่มที่แรกของประเทศในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาเป็นประธานในการปิดป้ายประกาศด้วยตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายตามแผนที่ 1 แปลง จำนวนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ในเขต ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกนายทุนซื้อทิ้งไว้ และผู้ถือครองไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ ส.ป.ก.ในการเข้าไปยึดคืนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร แต่อยู่ในแผนที่ที่เข้าข่ายถือครองโดยมิชอบตามกฎหมาย ที่ต้องปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช.

ส่วนการปักป้ายปิดประกาศนั้นจะไม่ได้เข้าไปปักป้ายในพื้นที่ดินดังกล่าว แต่จะนำไปปักป้ายประกาศใน 4 จุด ตามคำสั่งของ คสช. ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ใช่การประกาศยึดทันที แต่เป็นการประกาศให้ผู้ที่ถือครองที่ดินดังกล่าว มายื่นเอกสารและหลักฐานการถือครองภายใน 15 วัน ตามกรอบกฎหมาย หากมายื่นเอกสารแล้วก็ต้องมีกรอบระยะเวลาตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถือครองโดยมิชอบตามกฎหมาย ก็จะยึดคืนมาทันที เพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรต่อไป

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน