ผลวิจัยชี้ "โรคอ้วน" ทำเสี่ยงอายุสั้นลง 1-10 ปี

ผลวิจัยชี้ "โรคอ้วน" ทำเสี่ยงอายุสั้นลง 1-10 ปี

ผลวิจัยชี้ "โรคอ้วน" ทำเสี่ยงอายุสั้นลง 1-10 ปี

รูปข่าว : ผลวิจัยชี้ "โรคอ้วน" ทำเสี่ยงอายุสั้นลง 1-10 ปี

คณะนักวิจัยอังกฤษเปิดเผยผลการศึกษาที่ระบุว่า บุคคลที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง

วันนี้ (14 ก.ค.2559) คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 10.6 ล้านคน จากการวิจัยใน 32 ประเทศ ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี 2513 - 2558 ซึ่งถือเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนและอัตราการเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหลือเพียง 4 ล้านคน ที่ไม่สูบบุหรี่หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะน้ำหนักเกินส่งผลให้มนุษย์มีอายุสั้นลงอย่างน้อย 1 ปี ส่วนบุคคลที่มีภาวะอ้วนรุนแรงจะอายุสั้นลงประมาณ 10 ปี ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวัย 70 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ชายที่มีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัย 70 ปี มากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ 10 จุด 5 ขณะที่ผู้หญิงซึ่งมีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 จุด 6 เท่านั้น

สถิติจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ใหญ่ทั่วโลกมากกว่า 1,900 ล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และในจำนวนนี้มากกว่า 600 ล้านคนมีภาวะโรคอ้วน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งและภาวะหัวใจวาย

กลับขึ้นด้านบน