เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้ ผ่าน 3 ธนาคารรัฐ

เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้ ผ่าน 3 ธนาคารรัฐ

เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้ ผ่าน 3 ธนาคารรัฐ

รูปข่าว : เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้ ผ่าน 3 ธนาคารรัฐ

วันที่ 15 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคมนี้ เป็นช่วงที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการรัฐ ผ่านธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับจัดสวัสดิการรัฐได้อย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (15 ก.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เป็นวันแรกที่ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย หรือต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี สามารถลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้ง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง จากนั้นกรอกรายละเอียดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง เพื่อนำไปติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมทั้งเอกสารแบบลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และนำหลักฐานเป็นหางตั๋วแผ่นเล็กๆ สำหรับใช้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากไม่สะดวกดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนได้ สามารถไปขอรับและยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกนำไปจัดทำฐานข้อมูลของรัฐบาล เพื่อใช้จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในอนาคต ซึ่งจะทำให้จัดสรรงบประมาณได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

กลับขึ้นด้านบน