"มีชัย" ปฏิเสธร่วมเวทีดีเบต-ไม่ห่วงกลุ่มผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" ปฏิเสธร่วมเวทีดีเบต-ไม่ห่วงกลุ่มผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" ปฏิเสธร่วมเวทีดีเบต-ไม่ห่วงกลุ่มผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "มีชัย" ปฏิเสธร่วมเวทีดีเบต-ไม่ห่วงกลุ่มผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่กังวลกลุ่มผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน ปฏิเสธเข้าร่วมเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แม้จะได้รับเชิญก็ตาม

วันนี้ (20 ก.ค.2559) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ประธาน กรธ.) ให้เหตุผลว่า กรธ.ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ไปจะถกเถียงกับใคร เพราะขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว และหน้าที่ของกรธ.คือการทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะกรณีที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และเชื่อว่าการไม่เข้าร่วมเวทีดีเบต จะไม่ทำให้ กรธ.เสียเปรียบ เพราะเชื่อว่าประชาชนมีความเข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ มากกว่าการสร้างวาทะกรรมต่างๆ พร้อมยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมดีเบตในทุกเวที รวมถึงเวทีของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ด้วย แต่จะร่วมเวทีเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งล่าสุดจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประธาน กรธ.ยังไม่กังวลต่อกรณีที่มีการรณรงค์คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่ากลุ่มเห็นต่างเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จ แต่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติก็ต้องไม่ประมาท ขณะที่การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญโดยวิทยากรครู ค.นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่อาจติดขัดปัญหาบางจุดด้านเอกสาร ซึ่งจะเร่งปรับปรุงให้ดีขึ้น

กลับขึ้นด้านบน