พบเหตุ คสช.สั่ง ม.44 สั่งพักงาน จนท.ในภาคอีสาน เพราะถูก สตง.ชี้มูลทุจริตใช้งบประมาณ

พบเหตุ คสช.สั่ง ม.44 สั่งพักงาน จนท.ในภาคอีสาน เพราะถูก สตง.ชี้มูลทุจริตใช้งบประมาณ

พบเหตุ คสช.สั่ง ม.44 สั่งพักงาน จนท.ในภาคอีสาน เพราะถูก สตง.ชี้มูลทุจริตใช้งบประมาณ

รูปข่าว : พบเหตุ คสช.สั่ง ม.44 สั่งพักงาน จนท.ในภาคอีสาน เพราะถูก สตง.ชี้มูลทุจริตใช้งบประมาณ

จากกรณี คสช.มีคำสั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหาร อปท.ในหลายจังหวัดระงับการปฏิบัติหน้าที่ ไทยพีบีเอสได้ตรวจสอบที่ไปที่มาของคำสั่งนี้ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นคดีที่ สตง.ชี้มูลความผิดว่าเกิดการทุจริตด้านงบประมาณ

วันนี้ (23 ก.ค. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มุกดาหาร เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ตามคำสั่ง คสช. ซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ

นางมลัยรัก เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า สาเหตุที่ทำให้ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ เชื่อว่าน่าจะมาจากการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ อบจ.จัดอบรมศึกษาดูงานที่เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อปี 2555

“ส่วนตัวน้อมรับคำสั่ง คสช. แต่อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ ได้ตั้งเบิกฎีกาตามขั้นตอน” นายก อบจ.มุกดาหาร ระบุ

เช่นเดียวกับ รศ.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ในผู้ที่ คสช.มีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่

โดย รศ.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ อดีตประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ รศ.ปิยพันธ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยตั้งกรรมการอุธรณ์ จนสามารถกลับเข้ารับตำแหน่งได้เดิม

“สาเหตุของการสั่งให้ระงับการปฏิบัติงาน น่าจะมาจากคดีทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง สตง.ชี้มูลความผิดว่าคดีนี้พบข้อสงสัยการทุจริต” รศ.สุทธิพงศ์ กล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน