นักท่องเที่ยวจีน จ.เชียงใหม่-เชียงราย ลดลงกว่าครึ่ง

นักท่องเที่ยวจีน จ.เชียงใหม่-เชียงราย ลดลงกว่าครึ่ง

นักท่องเที่ยวจีน จ.เชียงใหม่-เชียงราย ลดลงกว่าครึ่ง

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวจีน จ.เชียงใหม่-เชียงราย ลดลงกว่าครึ่ง

นักท่องเที่ยวจีน จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี 2558 ภาคธุรกิจและนักวิชาการ เสนอแนวทางแก้ไข วอนทุกฝ่ายเข้าใจความแตกต่าง

แม้ที่ผ่านมาจะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่เหมาะสม แต่เมื่อระยะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาคธุรกิจและนักวิชาการ เสนอแนวทางแก้ไข้ วอนทุกฝ่ายเข้าใจในความแตกต่าง

นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่ แต่ในช่วงหลังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์ ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆ อย่างของชาวจีน จนสื่อหลักของจีนลงข่าวไม่สนับสนุนให้เดินทางมาเที่ยว ทำให้ขณะนี้ยอดนักท่องเที่ยวลดลงมาก

นายสงคราม คำหมาย ไกด์นำเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่าผลจากกระแสแอนตี้ทัวร์จีน กำลังจะส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่ และจ.เชียงราย ปีนี้ยอดจองห้องพักน้อยกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 50 นอกจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อแล้ว อาจเป็นผลมาจากรัฐบาลจีนมีบทลงโทษเด็ดขาดกับนักท่องเที่ยวที่มาและประพฤติตัวไม่เหมาะสม

นอกจากนั้นมาตรการเข้มงวด ของกรมขนส่งทางบก ในการอนุญาตรถนักท่องเที่ยวจีนที่จะผ่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จนจำนวนรถที่เคยผ่านแดนจำนวนมากในปีก่อนลดลงเป็นศูนย์

กรวรรณ สังขกร นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุ ว่าผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างเร่งความเข้าใจให้กันคนในท้องถิ่น ไม่ใช่การปลุกกระแสต่อต้าน และข้อจำกัดที่มากเกินไปของระเบียบในการนำรถข้ามแดน คืออีกเหตุผลสำคัญที่อาจต้องมีการทบทวนอย่างเร่งด่วน

ล่าสุดหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่และจ.เชียงราย อยู่ระหว่างการหารือก่อนจะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ได้รับทราบและให้ทบทวนการออกกฎหมาย การจัดระเบียบของกรมขนส่งทางบกอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะเข้ายื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้ง

 

กลับขึ้นด้านบน