รวบรวมรายชื่อค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบระบบนิเวศ

รวบรวมรายชื่อค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบระบบนิเวศ

รวบรวมรายชื่อค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบระบบนิเวศ

รูปข่าว : รวบรวมรายชื่อค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบระบบนิเวศ

กลุ่มนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่อยู่อาศัยในคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า รอบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ก่อนทำประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายวันนี้(25 ก.ค.)

เฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่ม "Big Tree" ที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย กับโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมรอบคุ้งบางกระเจ้า โดยระบุว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้าง ทั้งคนในพื้นที่ทำงานในพื้นที่ วิจัยในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ผู้ที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำ สามารถลงชื่อได้

สำหรับการรวบรวมรายชื่อมีขึ้นเพียง 1 วัน ก่อนที่วันนี้(25 ก.ค.) จะมีการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในเวลา 08.30 น. ที่วัดบางกระสอบโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมที่จะเป็นถนน และทางจักรยานรอบคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีบางกลุ่มออกมาคัดค้าน โดยมองว่า อาจจะทำลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ที่อยู่ของหิ่งห้อย สัตว์น้ำวัยอ่อน และกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งๆที่ โครงการนี้ยังไม่ผ่านการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) และเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม

กลับขึ้นด้านบน