สสส.เผยคนไทยลดดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่ ป่วยเป็นโรคอ้วน-เบาหวานเพิ่ม

สสส.เผยคนไทยลดดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่ ป่วยเป็นโรคอ้วน-เบาหวานเพิ่ม

สสส.เผยคนไทยลดดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่ ป่วยเป็นโรคอ้วน-เบาหวานเพิ่ม

รูปข่าว : สสส.เผยคนไทยลดดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่ ป่วยเป็นโรคอ้วน-เบาหวานเพิ่ม

สำนักงาน สสส.เผยผลสำรวจสุขภาพคนไทย พบว่าดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงภาวะอ้วน ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานมากขึ้น โดยเฉพาะในเพศหญิง

วันนี้ (25 ก.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลสำรวจสุขภาพ จากการสุ่มตรวจร่างกายประชากรตัวอย่างใน 21 จังหวัด จำนวน 19,468 คน พบว่าพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมี 4 เรื่อง คือการสูบบุหรี่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ จากร้อยละ 19.9 ในปี 2552 เหลือร้อยละ 16 ในปี 2557 การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากร้อยละ 7.3 เหลือร้อยละ 3.4, การรับประทานผักผลไม้ในจำนวน 400 กรัมต่อวัน และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อยู่ในระดับคงที่ ร้อยละ 25.9 แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกกลุ่มวัย โดยเพศชายมีจำนวน 32.9 และเพศหญิงร้อยละ 41.8 และจากข้อมูลพบว่าคนไทยมีภาวะอ้วนถึง 19 ล้านคน, ภาวะความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน, โรคเบาหวาน 4 ล้านคน และกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอีก 7.7 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มเป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย

กลับขึ้นด้านบน