"กอบกาญจน์" ยันนักท่องเที่ยวจีนไม่ลด กระแสเที่ยวไทยยังแรงดีไม่มีตก

"กอบกาญจน์" ยันนักท่องเที่ยวจีนไม่ลด กระแสเที่ยวไทยยังแรงดีไม่มีตก

"กอบกาญจน์" ยันนักท่องเที่ยวจีนไม่ลด กระแสเที่ยวไทยยังแรงดีไม่มีตก

รูปข่าว : "กอบกาญจน์" ยันนักท่องเที่ยวจีนไม่ลด กระแสเที่ยวไทยยังแรงดีไม่มีตก

วันนี้ (26 ก.ค.2559) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยไม่ได้ลดลง ตรงกันข้ามประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31

นางกอบกาญจน์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า นักท่องเที่ยวจีนว่ามีจำนวนลดลง เพราะไม่พอใจที่คนไทยตำหนินักท่องเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจสอบกับสำนักงานที่ประเทศจีน ซึ่งพบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวจีนสนใจเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 จนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสะสม จำนวน 18.8 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 9.39 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.9 และ 16.50 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรกยังเป็น จีน เกาหลี และญี่ปุ่นตามลำดับ ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.82 รายได้เพิ่มร้อยละ 13.37 กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป 9.25 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.82 รายได้เพิ่มร้อยละ 13.24 นักท่องเที่ยวเอเซียใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.84 รายได้เพิ่มร้อยละ 12.59 นักท่องเที่ยวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.86 รายได้เพิ่มร้อยละ 17.65 และนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29 รายได้เพิ่มร้อยละ 8.87

นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 5.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนครึ่งปีแรกของปี 2559 (มกราคม - มิถุนายน) เท่ากับ 2.44 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมากถึงร้อยละ 31 (รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 อยู่ที่ 1.86 แสนล้านบาท)

"ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวระหว่างกันมาโดยตลอด ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังเหนียวแน่น “คนจีนรักคนไทย” เป็นคำยืนยันจากท่านเอกอัครราชทูตจีน ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้หารือกับท่านเอกอัครราชทูตจีน ท่านขอให้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย กับนักท่องเที่ยวจีนทุกคน เพื่อให้สร้างความเข้าใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น แม้ว่าในทางปฏิบัตินักท่องเที่ยวจีนอาจจะไม่สนใจฟังบ้างก็ตามแต่ก็ได้ให้มัคคุเทศก์สอดแทรกไว้ในการบรรยายทุกครั้งเพื่อให้เกิดการซึมซับและเข้าใจประเทศไทยดีขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งไม่ได้เน้นแต่เพียงปริมาณเพียงอย่างเดียว แต่วันนี้ถ้าเจาะตัวเลขของตลาดนักท่องเที่ยวจีนแล้ว พบว่ามีศักยภาพที่สำคัญในประเทศ" นางกอบกาญจน์ กล่าว

นางกอบกาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น มีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายรายได้ในระดับชุมชนต่างๆ มากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน