โค้งสุดท้ายโพลประชามติร่าง รธน. "กรุงเทพโพลล์" ชี้ "เห็นชอบ" เกือบร้อยละ 50

โค้งสุดท้ายโพลประชามติร่าง รธน. "กรุงเทพโพลล์" ชี้ "เห็นชอบ" เกือบร้อยละ 50

โค้งสุดท้ายโพลประชามติร่าง รธน. "กรุงเทพโพลล์" ชี้ "เห็นชอบ" เกือบร้อยละ 50

รูปข่าว : โค้งสุดท้ายโพลประชามติร่าง รธน. "กรุงเทพโพลล์" ชี้ "เห็นชอบ" เกือบร้อยละ 50

วันนี้ (30 ก.ค.2559) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจ "กรุงเทพโพลล์" หัวข้อ "นับถอยหลัง 7 วัน ก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" พบว่าประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 48.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในครั้งก่อน ขณะที่ผู้ไม่เห็นชอบอยู่ที่ร้อยละ 7.7

กรุงเทพโพลล์ทำการสำรวจความเห็นประชาชนในช่วง 7 วัน ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,810 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติ ขณะที่ร้อยละ 6.2 ตั้งใจว่าจะไม่ไป และร้อยละ 6.0 ยังไม่แน่ใจ

ต่อคำถามที่ว่า หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 ระบุว่า "เห็นชอบ" เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2559 ร้อยละ 3.7 ขณะที่ร้อยละ 7.7 ระบุว่า "ไม่เห็นชอบ" ร้อยละ 8.5 ระบุว่า "งดออกเสียง" และมีถึงร้อยละ 35.4 ระบุว่า "ไม่แน่ใจ"

ขณะที่สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนต่อประเด็นการจัดเวทีแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ หรือเวทีถกแถลง "สาระประชามติ" พบว่าร้อยละ 75.30 เห็นด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นช่องทางที่จะเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น และร้อยละ 74.10 อยากเห็นการแสดงความเห็นที่สร้างสรรค์ ตรงประเด็น มีประโยชน์สาระ ขณะที่ร้อยละ 70.50 เห็นว่า จะช่วยลดความขัดแย้งของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ได้

ส่วนเรื่องที่ประชาชนต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดอันดับแรก คือ เรื่องสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการของประชาชน ตามมาด้วยเรื่องข้อดี-ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องกระบวนการยุติธรรม เรื่องอำนาจหน้าที่ ที่มาของนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. ส.ว. รวมถึงเรื่องผลของการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

กลับขึ้นด้านบน