ครบ 10 ล้านวันนี้ ฝัน อ.วราพร สุรวดี เป็นจริง เนรมิตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ครบ 10 ล้านวันนี้ ฝัน อ.วราพร สุรวดี เป็นจริง เนรมิตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ครบ 10 ล้านวันนี้ ฝัน อ.วราพร สุรวดี เป็นจริง เนรมิตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

รูปข่าว : ครบ 10 ล้านวันนี้ ฝัน อ.วราพร สุรวดี เป็นจริง เนรมิตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ครบ 10 ล้านวันนี้ ฝัน อ.วราพร สุรวดี เป็นจริง เนรมิตพิพิธภัณฑ์บางกอก

วันนี้ ( 1 ส.ค.2559) โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวกลางกรุงเทพฯ เพื่อจัดซื้อที่ดินติดพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซอยเจริญกรุง 43 เขตบางรัก ริเริ่มโดย อาจารย์วราพร สุรวดี ยอดรับบริจาคทุกช่องทาง เป็นเงิน 10,406,081 บาท 61 สตางค์

จึงขอประกาศปิดรับบริจาคตามความประสงค์ของ อาจารย์วราพร สุรวดี

กลับขึ้นด้านบน