คลังชงนายกฯใช้ ม.44 สกัดเจ้าหนี้นอกระบบ

คลังชงนายกฯใช้ ม.44 สกัดเจ้าหนี้นอกระบบ

คลังชงนายกฯใช้ ม.44 สกัดเจ้าหนี้นอกระบบ

รูปข่าว : คลังชงนายกฯใช้ ม.44 สกัดเจ้าหนี้นอกระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา 44 สกัดขบวนการปล่อยกู้นอกระบบ พร้อมกำชับธนาคารรัฐเป็นแหล่งเงินกู้ผู้มีรายได้น้อยทุกครั้ง หวังลดความเสี่ยงลูกหนี้กลับวังวนเดิม

การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สัญจรที่ จ.อุดรธานี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การผลักดันยุทธศาสตร์แนทชั่นนอล อี เพย์เม้นท์ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการลดโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งจะดึงทุกคนเข้าระบบ เท่ากับลดโอกาสหลบเลี่ยงหรือจ่ายไม่ครบ ทำให้รัฐเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและลดโอกาสจ่ายเงินใต้โต๊ะผู้ประเมินภาษีด้วย

โดยปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหาร 3 กรมภาษีจะลงนามในสัญญาคุณธรรมกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในวันที่ 11 ส.ค.2559 เพื่อความโปร่งใสในการกำกับการประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเสนอแพ็คเกจแก้ปัญหาให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งศูนย์ปล่อยกู้ช่วยคนจนเพื่อไม่ให้ผู้เดือดร้อนกลับวังวนกู้หนี้นอกระบบอีก

พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา 44 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สกัดจับกุมขบวนการปล่อยกู้นอกระบบ หรือผู้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ต้องระวางความผิดทางอาญาและนำคนกลุ่มนี้เข้าระบบผ่านการออกใบอนุญาตปล่อยกู้ ซึ่งคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี หรือ พิโค่ไฟแนนซ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ยังต้องการกู้เงินคนกลุ่มเดิมอยู่ ขณะเดียวกันจะดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาอยู่ในกำกับหน่วยงานใหม่ หลังพบเงินฝากในระบบสหกรณ์ขยายตัวสูงมากจนอาจเกิดปัญหา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้

กลับขึ้นด้านบน