กสทช.สั่งปรับ 50,000 บาท "สปริงนิวส์" ออกอากาศขัดประกาศ คสช. เตือน "วอยซ์ ทีวี" ปรับเนื้อหา "ทูไนท์ ไทยแลนด์"

กสทช.สั่งปรับ 50,000 บาท "สปริงนิวส์" ออกอากาศขัดประกาศ คสช. เตือน "วอยซ์ ทีวี" ปรับเนื้อหา "ทูไนท์ ไทยแลนด์"

กสทช.สั่งปรับ 50,000 บาท "สปริงนิวส์" ออกอากาศขัดประกาศ คสช. เตือน "วอยซ์ ทีวี" ปรับเนื้อหา "ทูไนท์ ไทยแลนด์"

รูปข่าว : กสทช.สั่งปรับ 50,000 บาท "สปริงนิวส์" ออกอากาศขัดประกาศ คสช. เตือน "วอยซ์ ทีวี" ปรับเนื้อหา "ทูไนท์ ไทยแลนด์"

กสทช.สั่งปรับ 5 หมื่นบาท "สปริงนิวส์" ออกอากาศขัดประกาศ คสช. เตือน "วอยซ์ ทีวี" ปรับเนื้อหา "ทูไนท์ ไทยแลนด์" เหตุมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช.

วันนี้ (8 ส.ค.2559) นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเสียงข้างมาก 4:1 เสียง เห็นว่า การออกอากาศรายการเผชิญหน้า Face Time ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่อง สปริงนิวส์ เมื่อวันพุธที่ 20 ก.ค.2559 มีเนื้อหาขัดกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค.2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 103 /2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97 /2557

และเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตามข้อ 1 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2559 ลงวันที่ 13 ก.ค.2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จึงมีคำสั่งให้ปรับทางปกครองในอัตรา 50,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ ประชุม กสท. มีคำสั่งเตือนทางปกครอง บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด กรณี การออกอากาศรายการ Tonight Thailand เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2559 ลงวันที่ 18 ก.ค.2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช.ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค.2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/ 2557

อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 4 มิ.ย.2558 ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ VOICE TV และให้ระงับการออกอากาศ ตามประกาศดังกล่าว

กลับขึ้นด้านบน