กสทช.ถก 5 ค่ายมือถือ จำกัดพื้นที่เล่น "โปเกมอนโก" ให้ทรูส่งหนังสือแจ้งผู้พัฒนาเกมใน 3 วัน

กสทช.ถก 5 ค่ายมือถือ จำกัดพื้นที่เล่น "โปเกมอนโก" ให้ทรูส่งหนังสือแจ้งผู้พัฒนาเกมใน 3 วัน

กสทช.ถก 5 ค่ายมือถือ จำกัดพื้นที่เล่น "โปเกมอนโก" ให้ทรูส่งหนังสือแจ้งผู้พัฒนาเกมใน 3 วัน

รูปข่าว : กสทช.ถก 5 ค่ายมือถือ จำกัดพื้นที่เล่น "โปเกมอนโก" ให้ทรูส่งหนังสือแจ้งผู้พัฒนาเกมใน 3 วัน

กสทช.ถก 5 ค่ายมือถือ จำกัดพื้นที่เล่นโปเกมอนโก ตามที่ พม.เสนอ ส่งหนังสือ แจ้ง บ.ผู้ผลิตที่สหรัฐฯ ใน 3 วัน

วันนี้ ( 9 ส.ค.2559) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย และตัวแทนเจ้าหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีข้อสรุปร่วมกัน 3 แนวทาง ได้แก่

แนวทางแรก การจำกัดพื้นที่ ซึ่งกำหนดไว้ 4 รูปแบบ 1.สถานที่ที่อันตราย เช่น ถนน ทะเล แม่น้ำ ภูเขา ถนน รางรถไฟ 2.ศาสนสถาน เช่น วัด,โบราณสถาน, มัสยิส, โบสถ์ 3.สถานที่ราชการ และ 4. พื้นที่ส่วนบุคคล

สำนักงาน กสทช. จะทำหนังสือในนามสำนักงาน ถึง บริษัทผู้ผลิตเกม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เพิกถอนจุดโปเกมอนปรากฏตัว โดยจะมอบหมายให้บริษัท ทรูมูฟเอช ซึ่งเป็นรายเดียวที่สื่อสารได้โดยตรงกับผู้ผลิตเกม ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ผลิตทราบ ภายใน 2 วัน

แนวทางที่ 2 คือ การให้ผู้ประกอบการ ทำคู่มือ ดูแลการเล่นเกม ผ่านโซเชียลมีเดียและแจ้งผู้ปกครองแนะนำและให้ดูแลการเล่นเกม โดยผู้ประกอบการจะทำคู่มือให้แล้วเสร็จใน 3 วัน

แนวทางที่ 3 คือ มิติการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากเกมนี้ จะมีคุณสมบัติให้ซื้อไอเทม สะสมแต้มได้โดยผ่านบัตรเรคดิตซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ส่วนการงานอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ประกอบการ ยืนยันว่า ได้มีระบบจำกัดวงเงินการใช้งานกับประชาชน ซึ่งคาดว่า จะไม่เกิดปัญหาการค่าใช้จ่ายบานปลาย เหมือนกรณีเกมคุกกี้รัน

ส่วนข้อกฏหมายที่จะดำเนินการโดยตรง กสทช. ยังไม่แน่ใจว่า มีอำนาจกำกับดูแลหรือไม่ แต่หากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะต้องหารือเพิ่มเติมกับรัฐบาล หรือ นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่า จำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรอีกหรือไม่ ขณะนี้ มีข้อร้องเรียนไปที่สายด่วน กสทช. 100 กว่าสาย เกี่ยวกับเกมโปเกมอนโกโดยทั้งหมดเป็นเรื่องร้องเรียนการเล่นในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม

น.ส.อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ควรกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยในการเล่น ซึ่งแบ่งเป็น 3ประเภท ได้แก่ พื้นที่อันตราย เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ำ พื้นที่ศาสนสถาน และพื้นที่ราชการ-ส่วนบุคคล พร้อมจัดทำคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งข้อเสนอนี้ ได้เสนอต่อ กสทช. และเห็นด้วยที่ กสทช. กับผู้ประกอบการ มีความเห็นตรงกับข้อเสนอ

นายธานินทร์ ติรณสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ ทรู ระบุว่า เห็นด้วยในการจำกัดพื้นที่เพราะในประเทศไทยมีบางพื้นที่ไม่สมควรให้เข้าไปเล่น

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ได้รับลิขสิทธิ์ให้โฆษณาและทำตัวตุ๊กตา โดยไม่มีสิทธิ์สั่ง หรือ กำหนดพื้นที่การปรากฏของตัวโปเกมอนในเกมได้ แต่ยินดีที่จะเป็นผู้ประสาน ส่งหนังสือแจ้งตามที่ กสทช. กำหนด

กลับขึ้นด้านบน