ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ แสดงวิสัยทัศน์

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ แสดงวิสัยทัศน์

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ แสดงวิสัยทัศน์

รูปข่าว : ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ แสดงวิสัยทัศน์

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในกระบวนการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการนโยบายของไทยพีบีเอส ร่วมแสดงวิสัยทัศน์

วันนี้ (10 ส.ค.2559) คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) รับฟังวิสัยทัศน์ จาก นพ.ชาตรี เจริญศิริ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


นพ.ชาตรี แสดงวิสัยทัศน์การทำงานที่ปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง ชูจุดเด่นให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของการมีสื่อสาธารณะ ขณะที่นายสุรพงษ์ ระบุถึงการยึดหลักความเป็นตัวตนของทีวีสาธารณะ หากต้องเผชิญกับการแทรกแซงทางการเมือง

คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.จะพิจาณาคัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย เพื่อร่วมวางแนวทางพัฒนาเนื้อหาการเสนอสาระประโยชน์ต่อผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตามนโยบายสื่อสาธารณะต่อไป

กลับขึ้นด้านบน