ปลัด มท.สั่งด่วน ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดตรัง-หัวหิน

ปลัด มท.สั่งด่วน ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดตรัง-หัวหิน

ปลัด มท.สั่งด่วน ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดตรัง-หัวหิน

รูปข่าว : ปลัด มท.สั่งด่วน ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดตรัง-หัวหิน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเร่งด่วน ให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

วันนี้ ( 12 ส.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ จ.ตรัง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนให้ผู้ว่าฯราชการทุกจังหวัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกจังหวัด โดยมีเนื้อหาดังนี้

นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเร่งด่วน เนื้อหาดังนี้

ด่วนที่สุด

เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัด

เรียน ผวจ.และนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.ทุกจังหวัด ตามที่เกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในย่านชุมชนและท่องเที่ยวพื้นที่ภูเก็ต ตรังและอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นั้น

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญประชุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและ ผบ.กกล.รส.จังหวัดรวมทั้งนายอำเภอเพื่อหารือในการวางมาตรการป้องกันแก้ไข มิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะให้ระมัดระวังพื้นที่ย่านชุมชน แหล่งท่องเที่ยสถานบริการรวมทั้งการลักลอบเผาทำลายสถานที่ราชการและมาตรการอื่นๆดังนี้

1.ขอให้จังหวัดต่างๆเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชน สถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่จัดงานรื่นเริง เครื่องเล่นต่างๆ สถานีคมนาคมที่มีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการจำนวนมาก

2.ประสานตร. กกล.รส.ผบ.หน่วยกำลังทหารประจำพื้นที่ ผู้บริหารอปท. ผู้จัดการรัฐวิสาหกิจฯลฯให้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์แสงส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาด้วย

3.ขอให้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการอำนวยการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆหรือผบ.เหตุการณ์ประจำพื้นที่ไว้ด้วย

4.ขอให้เตรียมช่องทางติดต่อสื่อสารทั้งในพื้นที่และในส่วนกลางให้สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาด้วยในระดับอำเภอให้แจ้งนายอำเภอเชิญประชุมคกก.รักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่โดยให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเรียกประชุมผู้นำหมู่บ้านคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท.ประจำหมู่บ้านมาประชุมกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยและดูแลพื้นที่ในหมู่บ้านร่วมกับกำลังพลหน่วยงานรัฐด้วย

นายกฤษฏา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลับขึ้นด้านบน