ตม.เน้นหาข่าวแหล่งท่องเที่ยวต่างชาติ ป้องกันเหตุก่อความไม่สงบ

ตม.เน้นหาข่าวแหล่งท่องเที่ยวต่างชาติ ป้องกันเหตุก่อความไม่สงบ

ตม.เน้นหาข่าวแหล่งท่องเที่ยวต่างชาติ ป้องกันเหตุก่อความไม่สงบ

รูปข่าว : ตม.เน้นหาข่าวแหล่งท่องเที่ยวต่างชาติ ป้องกันเหตุก่อความไม่สงบ

วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้การปฎิบัติของ สตม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สตม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฎิบัติตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/46 ลง 11 ส.ค.2559 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้ ผบก. ถึง สว. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุ
2.ให้ ตม.จว. และ ด่าน ตม. ถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ให้ หน.ตม.จว. และ หน.ด่าน ตม. อยู่ประจำ ณ ที่ตั้ง หากไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งได้ ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบรักษาการแทน รายงานเหตุผลความจำเป็นให้ สตม. ทราบ ทั้งนี้ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

2.2 ให้ ตม.จว.พื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้น ตรวจสอบว่า มีชาวต่างชาติเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยไปดำเนินการตรวจสอบ สัมภาษณ์สอบถาม ถึงความต้องการความช่วยเหลือจาก สตม. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขออยู่ต่อ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ให้รวมถึงญาติหรือผู้ติดตามของคนต่างด้าวดังกล่าวด้วย ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ สตม. ทราบ

2.3 ให้ ตม.จว. และด่าน ตม. ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชนของคนต่างด้าว สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรมของคนต่างด้าว เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนหาข่าว การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ หากพบว่า มีข้อมูลข่าวสาร หรือการดำเนินการใดๆ ที่มีความเสี่ยงหรืออาจเป็นเป้าหมายของการก่อความไม่สงบ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีมีเหตุเกิดในพื้นที่ให้ดำเนินการตามข้อ 2.2 โดยทันที ไม่ต้องรอการสั่งการ

2.4 .ให้ ตม.จว. และ ด่าน ตม. เฝ้าระวัง และเพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการตรวจสอบหนังสือเดินทาง การบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและสิ่งผิดปกติ ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยเน้นช่องทางตามด่านท่าอากาศยาน ด่านชายแดน โดยเฉพาะด่านชายแดนทางภาคใต้

นอกจากนี้ สตม. ได้จัดเจ้าหน้าที่สืบสวนนอกเครื่องแบบ ออกหาข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจจะเข้ามากระทำความผิด หรือก่อความไม่สงบ พร้อมทั้งประสานการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กอ.รมน. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ตำรวจสันติบาล ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธร 1-9 และ ศชต. พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบออกตรวจตราสถานที่สำคัญ เน้นหนักไปที่สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

กลับขึ้นด้านบน