พลิกปมข่าว: สมมติฐานระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้

พลิกปมข่าว: สมมติฐานระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้

พลิกปมข่าว: สมมติฐานระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้

รูปข่าว : พลิกปมข่าว: สมมติฐานระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปเหตุจูงใจของการก่อเหตุระเบิด-วางเพลิงใน 7 จังหวัดภาคใต้ได้เมื่อ 11-12 ส.ค.2559 แต่ขณะนี้ก็มีการตั้งสมมติฐานหลายข้อ เช่น ทั้งการเมืองภายในประเทศ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งที่น่าสนใจในการก่อเหตุครั้งนี้ คือ ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ขณะที่การก่อเหตุในวันสำคัญอย่างวันแม่ 12 สิงหาคม ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเช่นกัน สถานที่ที่ใช้ก่อเหตุเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยว และบางจังหวัด เลือกจุดที่ใช้จัดงานวันสำคัญ ขณะที่บางจุดเป็น สัญลักษณ์ของฝ่ายความมั่งคง อย่างสถานีตำรวจ

ลักษณะของระเบิดที่คล้ายกัน คือ ระเบิดชนิดแสวงเครื่อง จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็เป็นชนิดเดียวกันที่ใช้อย่างแพร่หลายในการก่อเหตุพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา และอีกประเด็นสำคัญ คือ การเลือกวัน ทั้งช่วงหลังการลงประชามติที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความขัดแย้งทางการเมือง

กลับขึ้นด้านบน