ผู้สูงอายุชายแดนใต้ "ปลื้ม"สถาบันพระปกเกล้าผ่าตัดแก้ต้อกระจกฟรี

ผู้สูงอายุชายแดนใต้ "ปลื้ม"สถาบันพระปกเกล้าผ่าตัดแก้ต้อกระจกฟรี

ผู้สูงอายุชายแดนใต้ "ปลื้ม"สถาบันพระปกเกล้าผ่าตัดแก้ต้อกระจกฟรี

รูปข่าว : ผู้สูงอายุชายแดนใต้ "ปลื้ม"สถาบันพระปกเกล้าผ่าตัดแก้ต้อกระจกฟรี

ผู้สูงอายุที่เป็นตาต้อกระจกระยะใกล้สุก เข้าร่วมโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทย ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 เกือบ 100 คน เพื่อรับการผ่าตัดลอกกระจกตาและใส่เลนต์แก้วตาเทียม

ผู้สูงอายุใน จ.ปัตตานี จำนวน 93 คน ที่ตรวจพบว่าเป็นตาต้อกระจกระยะใกล้สุก หรือระยะเสี่ยงตาบอด ได้รับการผ่าตัดลอกกระจกตาและใส่เลนต์แก้วตาเทียม ในโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 (4ส6) สถาบันพระปกเกล้า เพื่อมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการบรรเทาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งอยากให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน