พลิกปมข่าว: ตรวจสอบน้ำประปา จ.น่าน

พลิกปมข่าว: ตรวจสอบน้ำประปา จ.น่าน

พลิกปมข่าว: ตรวจสอบน้ำประปา จ.น่าน

รูปข่าว : พลิกปมข่าว: ตรวจสอบน้ำประปา จ.น่าน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่งานวิจัยชิ้นสำคัญที่พบว่าแม่น้ำน่านมีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ด้วยเหตุนี้การประปาส่วนภูมิภาคจึงตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในช่วงสัปดห์นี้ โดยเฉพาะหลังเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่าน

ในช่วง 2-3 วันนี้ การประปาส่วนภูมิภาควางระบบตรวจสอบท่อกระจายน้ำควบคู่ไปกับการตรวจสอบสารเคมีในน้ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 3 จุด คือ จุดสูบน้ำดิบ จากแม่น้ำน่าน น้ำประปาจากโรงกรองน้ำ และน้ำจากบ้านเรือนประชาชน โดยผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ยืนยันว่าไม่พบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำตัวอย่างที่เก็บมา

กลับขึ้นด้านบน