รถไฟฟ้าชานเมืองสายบางซื่อ-รังสิตล่าช้า คาดเปิดใช้งานปี 63

รถไฟฟ้าชานเมืองสายบางซื่อ-รังสิตล่าช้า คาดเปิดใช้งานปี 63

รถไฟฟ้าชานเมืองสายบางซื่อ-รังสิตล่าช้า คาดเปิดใช้งานปี 63

รูปข่าว : รถไฟฟ้าชานเมืองสายบางซื่อ-รังสิตล่าช้า คาดเปิดใช้งานปี 63

รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต หากมีการเปิดใช้จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ รวมถึงการเดินทางไปสนามบินดอนเมือง แต่ขณะนี้การก่อสร้างยังมีอุปสรรคหลายด้าน ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ได้จริงในปี 2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางที่เชื่อมใจกลางเมืองที่สถานีบางซื่อไปย่านชานเมืองที่สถานีรังสิต จ.ปทุมธานี ระยะทางประมาณ 26.3 กิโลเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดวันละ 129,000 คน

แม้จะเห็นความคืบหน้าจากรูปแบบสถานี แต่ภาพรวมการก่อสร้างโครงการกลับล่าช้ากว่าแผนถึงร้อยละ 20 เนื่องจากสาเหตุการย้ายแนวท่อส่งน้ำมัน ปัญหาการรื้อย้ายชุมชนและภัยธรรมชาติ จากเดิมที่คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2560 แต่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติยืดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในปี 2562 และเปิดการเดินรถในปี 2563

ขณะที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ได้ปรับแบบการก่อสร้างให้สามารถรองรับการเดินรถได้ทั้งระบบ ได้แก่ รถไฟทางไกล รถไฟส่งสินค้า รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานและรถไฟขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตรในอนาคต รวมถึงยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีเขียว

กลับขึ้นด้านบน