เชียงใหม่ห้ามขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ หวังรักษาพื้นที่สาธารณะเป็น "ข่วงเมือง"

เชียงใหม่ห้ามขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ หวังรักษาพื้นที่สาธารณะเป็น "ข่วงเมือง"

เชียงใหม่ห้ามขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ หวังรักษาพื้นที่สาธารณะเป็น "ข่วงเมือง"

รูปข่าว : เชียงใหม่ห้ามขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ หวังรักษาพื้นที่สาธารณะเป็น "ข่วงเมือง"

ผลหารือภาครัฐและเอกชนไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณประตูท่าแพ เนื่องจากต้องการอนุรักษ์ให้เป็น“ข่วงเมือง”เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

วานนี้ (18 ส.ค.2559) นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการประชุมหารือ เรื่องการใช้พื้นที่บนลานประตูท่าแพเพื่อจำหน่ายสินค้า ของหลายหน่วยงาน ได้ข้อสรุปว่า จะไม่อนุญาตให้ตั้งจำหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพแล้วและปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้าที่เสนอให้จัดพื้นที่ผ่อนผัน บนถนนที่เชื่อมต่อกับถนนคนเดินวันอาทิตย์ เนื่องจากเกรงว่า อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวที่ปัจจุบันรับผลกระทบจากการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมอยู่แล้ว

น.ส.เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ แสดงความเห็นว่า การไม่ให้ขายของบนลานประตูท่าแพจะช่วยรักษาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็น "ข่วงเมือง" โดยไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และควรอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ลานประตูท่าแพให้สง่างาม เป็นสถานที่สัญลักษณ์และงดงามของเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้เกิดการจัดระเบียบเรื่องการอนุญาตจำหน่ายสินค้า บริเวณลานประตูท่าแพมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จัดสรรพื้นที่ ร้อยละ 40 ให้เป็นที่สาธารณะและร้อยละ 60 อนุญาตให้ค้าขายได้

พื้นที่สาธารณะ คือบริเวณลานตรงกลางหน้าประตูท่าแพที่จะปล่อยให้เปิดโล่ง ส่วนพื้นที่ที่อนุญาตให้ขายของจะอนุญาตเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่ 18.00-23.00 น. และจำกัดจำนวนผู้ค้าจากเดิมกว่า 1,000 ราย เหลือไม่ถึง 300 ราย พร้อมกำหนดคุณสมบัติผู้ค้าที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจัดสรรพื้นที่ขายของ จนนำมาสู่การยกเลิกการค้าขายในที่สุด

 

 

กลับขึ้นด้านบน