ก.ยุติธรรมเตรียมแผนติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว

ก.ยุติธรรมเตรียมแผนติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว

ก.ยุติธรรมเตรียมแผนติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว

รูปข่าว : ก.ยุติธรรมเตรียมแผนติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมแผนรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อติดตามพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแผนรองรับการปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 ว่า เตรียมเสนอโครงการประชารัฐห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงแผนรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ซึ่งจะมีการติดตามพฤติกรรม รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวง ส่วนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว หากก่อเหตุซ้ำจะถูกเพิ่มโทษและไม่ได้รับการอภัยโทษในครั้งต่อไป

ส่วนกรณีของนายชนสวัสดิ์ อัศวเหม ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับพิจารณาพักโทษ อยู่ระหว่งการพิจารณาจากคณะกรรมการอีกครั้ง

กลับขึ้นด้านบน