เตรียมเสนอ ถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติด

เตรียมเสนอ ถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติด

เตรียมเสนอ ถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติด

รูปข่าว : เตรียมเสนอ ถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติด

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เตรียมจัดทำข้อเสนอ ให้รัฐบาลทบทวนมาตรา 76 ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่นเดียวกับในบางประเทศที่เริ่มดำเนินการแล้ว ระบุหากชักช้าไทยอาจเสียโอกาสให้กับบริษัทยาในต่างประเทศ

วันนี้ (22 ส.ค.2559) ในเวทีการรับฟังความคิดเห็น การถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรค นพ.สมยศ กิตติมั่นคง นพ.ชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ผู้เขียนหนังสือ "กัญชาคือยารักษามะเร็ง" อ้างอิงผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยข้อมูลของบริษัท โอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทจีดับเบิลยูฟาม่า ประเทศอังกฤษ ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยาแล้วว่า กัญชารักษามะเร็งได้ จึงชัดเจนว่ามีผลวิจัยรองรับ หากประเทศไทยไม่รีบถอดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสและงบประมาณในการซื้อยาจากบริษัทยาในต่างประเทศ

กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนีและอีก 25 รัฐในสหรัฐอเมริกา ที่เปิดให้ใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ ที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ เช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคเกี่ยวกับจิตประสาท โรคลมชัก

แม้ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะจัดทำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อเปิดช่องให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่ในมาตรา 76 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดตำรับยา ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคนั้น อาจทำให้ประชาชนและแพทย์ยังไม่สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ จึงขอให้แก้ไขคำว่า "ตำรับยา" เป็นคำว่า "สมุนไพร" แทน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากนี้จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด จัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้ ก่อนคณะรัฐมนตรีจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน