พลิกปมข่าว : ป้อมมหากาพย์ ป้อมมหากาฬ

พลิกปมข่าว : ป้อมมหากาพย์ ป้อมมหากาฬ

พลิกปมข่าว : ป้อมมหากาพย์ ป้อมมหากาฬ

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : ป้อมมหากาพย์ ป้อมมหากาฬ

ความขัดแย้งระหว่าง กทม.และชาวชุมชนป้อมมหากาฬเป็นปัญหารื้อรังและยังไม่ได้รับการแก้ไขมากว่า 24 ปีแล้ว โดย กทม. และชาวชุมชนมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างสิ้นเชิง

กลับขึ้นด้านบน