ททช.ไฟเขียวทำประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นความเชื่อมั่น

ททช.ไฟเขียวทำประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นความเชื่อมั่น

ททช.ไฟเขียวทำประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นความเชื่อมั่น

รูปข่าว : ททช.ไฟเขียวทำประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นความเชื่อมั่น

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเห็นชอบจัดทำระบบประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น เบื้องต้น อาจใช้เงินประมาณ 180 ล้านบาท

วันนี้ (22 ส.ค.2559) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ครั้งที่ 4 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำระบบประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางหักเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองมาใช้ทำประกัน เพื่อไม่ให้กระทบงบประมาณปกติ เบื้องต้น อาจใช้เงินประมาณ 180 ล้านบาท สำหรับคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เข้าในประเทศ โดยจะเสนอข้อสรุปให้ที่ประชุมคณะรัฐมตรีเห็นชอบต่อไป

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ซื้อประกันการเดินทางทั้งแบบส่วนตัวและแบบคณะมาแล้ว การทำประกันภัยจะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ขณะที่นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช รองประธานด้านตลาดในประเทศ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำระบบประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หากจะทำ ต้องครอบคลุมนักท่องเที่ยวคนไทยด้วย ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่น ควรส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนมาตรการเพิ่มวงเงินในการนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี หรือการกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐ เร่งใช้จ่ายงบประมาณไปอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วง7 เดือนของปี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ11.87 โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 2559 มีนักท่องเที่ยว 19,530,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ 9.73 แสนล้านบาท

เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมากที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร คาดทั้งปี จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 2.4 ล้านล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 33 ล้านคน

ส่วนเหตุการณ์ไม่สงบระหว่าง 11 - 12 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวตามปกติ ยกเว้นพื้นที่เสี่ยง และมีการยกเลิกเลื่อนหรือคืนห้องพักเพียง ร้อยละ 9 ในวันที่ 13 ส.ค.เท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน