"อุตตม" รมว.ไอซีทีเร่งยกร่าง ก.ม.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

"อุตตม" รมว.ไอซีทีเร่งยกร่าง ก.ม.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

"อุตตม" รมว.ไอซีทีเร่งยกร่าง ก.ม.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

รูปข่าว : "อุตตม" รมว.ไอซีทีเร่งยกร่าง ก.ม.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุว่าตู้เอทีเอ็มออมสินถูกแฮคโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์ ไม่กระทบกับนโยบาย National E-Payment พร้อมเร่งยกร่างกฎหมายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อป้องกันภัยคุกคาม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบความเชื่อมั่นประชาชน เพราะธนาคารสามารถควบคุมได้เร็วและไม่กระทบบัญชีของลูกค้า พร้อมยืนยันว่าจะไม่กระทบกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National E-Payment เช่น บริการพร้อมเพย์ เนื่องจากเป็นระบบปิดที่แยกออกมาจากเอทีเอ็มของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันความปลอดภัย คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2559

กระทรวงฯ มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ทั้งประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามเหตุการณ์หรือภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยจากนี้จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยเป็นรายอุตสาหกรรม เช่น ภาคการเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์ภัยใหม่ๆ บนโลกไซเบอร์ได้

กลับขึ้นด้านบน