ปภ.แนะยึดหลักปฏิบัติ "หมอบ ป้อง เกาะ" หากเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

ปภ.แนะยึดหลักปฏิบัติ "หมอบ ป้อง เกาะ" หากเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

ปภ.แนะยึดหลักปฏิบัติ "หมอบ ป้อง เกาะ" หากเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

รูปข่าว : ปภ.แนะยึดหลักปฏิบัติ "หมอบ ป้อง เกาะ" หากเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ รับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว พร้อมแนะประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือหลงเชื่อข่าวลือ หากเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดการปฏิบัติตามหลัก "หมอบ ป้อง เกาะ"

วันนี้ (25 ส.ค.2559) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ได้ประสานจังหวัดในภาคเหนือ ให้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล พร้อมรับมือเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ปัญหาแผ่นดินไหวให้เป็นปัจจุบัน สำรวจสภาพความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย และขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่ตื่นตระหนก หรือหลงเชื่อข่าวลือ หากเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดการปฏิบัติตามหลัก "หมอบ ป้อง เกาะ" โดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบ ในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง พ้นจากแนวที่สิ่งของหล่นทับ รอให้แผ่นดินไหวสงบก่อน จึงค่อยออกจากอาคาร สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784

กลับขึ้นด้านบน