ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอียูประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงไวรัสซิการะบาด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอียูประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงไวรัสซิการะบาด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอียูประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงไวรัสซิการะบาด

รูปข่าว : ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอียูประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงไวรัสซิการะบาด

สาธารณสุขอ่างทองเฝ้าระวังและป้องกันเข้ม ออกพ่นควันกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หลังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปประกาศให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงในการระบาดของไวรัสซิกา

วันนี้ (30 ส.ค. 2559) นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย สาธารณสุข จ.อ่างทอง กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสซิการะบาดในประเทศไทยล่าสุดว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป ประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง ตนจึงสั่งให้เครือข่ายสาธารสุขทุกพื้นที่ใน จ.อ่างทอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิกาและไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้ง่าย เช่น หญิงตั้งครรภ์และเด็ก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้านเจ้าหน้าที่กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ต้นเหตุพาหะนำเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออกภายในชุมชน รวมถึงทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเฉพาะชุมชนแออัดหลังฝนตกต่อเนื่อง

กลับขึ้นด้านบน