ปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 เล็งปรับเพิ่ม 2 รมช.

ปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 เล็งปรับเพิ่ม 2 รมช.

ปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 เล็งปรับเพิ่ม 2 รมช.

รูปข่าว : ปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 เล็งปรับเพิ่ม 2 รมช.

แม้จะมีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว สำหรับการปรับ ครม.ประยุทธ์ 4 แต่นายกรัฐมนตรี ยังไม่ยืนยันว่าการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่ม 2 ตำแหน่ง เพื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการนั้น เป็นกระทรวงใด แต่ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างแน่นอน

หลังการประชุม คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยอมรับว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 2 ตำแหน่ง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นรัฐมนตรีในสังกัดกระทรวงใด หากแต่ย้ำว่า ไม่ใช่การรองรับนายทหารเกษียณอายุราชการ

สอดรับกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม และยังไม่มีเหตุต้องผลักดันผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง โดยกล่าวย้ำว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนปัจจุบัน ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เสนอแล้ว การปรับ ครม.ครั้งที่ 4 นี้ น่าจะมีชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขณะที่ ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่เกษียณอายุราชการ และเห็นชอบแต่งตั้งนางเมธินี เทพมณี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,นายสรนิต ศีลธรรม เป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และนายสัญชัย เกตุวรชัย เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

 

กลับขึ้นด้านบน