ทอ.บรรจุเครื่องบินลำเลียง "ซูคอย ซูเปอร์เจ็ต" 2 ลำ เข้าประจำการ

ทอ.บรรจุเครื่องบินลำเลียง "ซูคอย ซูเปอร์เจ็ต" 2 ลำ เข้าประจำการ

ทอ.บรรจุเครื่องบินลำเลียง "ซูคอย ซูเปอร์เจ็ต" 2 ลำ เข้าประจำการ

รูปข่าว : ทอ.บรรจุเครื่องบินลำเลียง "ซูคอย ซูเปอร์เจ็ต" 2 ลำ เข้าประจำการ

วันนี้ (31 ส.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินลำเลียงใหม่ "ซูคอย ซูเปอร์เจ็ต" ตอบสนองภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินลำเลียง"ซูคอย ซุปเปอร์เจ็ต" ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้งาน

พิธีวันนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ประกอบพิธีเจิมเเละประพรหมน้ำพระพุทธมนต์เครื่องบิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คล้องพวงมาลัยเเละเข้าเยี่ยมชมตัวเครื่องบินตรวจสอบสมรรถนะภายใน

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจการลำเลียงทางอากาศมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับภารกิจระดับนานาชาติได้ แต่เครื่องบินสำหรับปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศที่มีจำนวนจำกัด และสาเหตุจากการปลดประจำการอากาศยานที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประกอบกับการบรรจุประจำการยังไม่ครบตามโครงสร้างกำลังรบที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบิน

ทัั้งนี้ภารกิจของกองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ภารกิจการลำเลียงทางอากาศ เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ ประกอบด้วย การบินรับ-ส่งเสด็จ การสนับสนุนภารกิจพระบรมวงศานุวงศ์ การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และภารกิจลำเลียงทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล เช่น การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และการอพยพคนไทยในต่างแดน เป็นต้น

การจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงทั้ง 2 ลำนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2556 ให้กองทัพอากาศดำเนินการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในลักษณะการใช้งบประมาณผูกพัน 3 ปี ระหว่างปี 2557-2559 กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลและกองทัพอากาศได้ตามความต้องการ เช่น จะต้องมีพิสัยบินในระยะปานกลาง สามารถทำการบินได้ไกลถึง 2,000 ไมล์ทะเล ต่อการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง

โดยกองทัพอากาศได้สั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศรัสเซียซึ่งได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบให้กับกองทัพอากาศเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 รวมทั้งได้ทำการบินนำส่งถึงฐานทัพอากาศดอนเมืองทั้ง 2 เครื่อง เครื่องแรกมาถึงวันที่ 28 ก.ค.2559 และเครื่องที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 โดยกองทัพอากาศกำหนดให้เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 18 และบรรจุเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 603 ตั้งแต่วันที่ 31ส.ค.2559

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน