"มีชัย" ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความข้อกำหนดส่งเรื่องตีความ ม.272 ผิด

"มีชัย" ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความข้อกำหนดส่งเรื่องตีความ ม.272 ผิด

"มีชัย" ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความข้อกำหนดส่งเรื่องตีความ ม.272 ผิด

รูปข่าว : "มีชัย" ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความข้อกำหนดส่งเรื่องตีความ ม.272 ผิด

ประธาน กรธ. ชี้แจงถึงปัญหาการส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคำถามพ่วงว่า ศาลตีความข้อกำหนดผิดไปจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงเกิดขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น กรธ.จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (1 ก.ย.2559) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงปัญหาการส่งคำแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ปัญหาเกิดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ขอให้มอบใบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ซึ่ง กรธ.ได้ส่งไปแล้ว โดยทาง กรธ. จะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบกพร่อง เพราะกรธ. มองว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้กำหนดให้ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วตามขั้นตอน จึงได้ส่งหนังสือราชการไปต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลกลับมองว่าเข้าข่ายเป็นคำร้อง

นายมีชัย กล่าวต่อว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นคำร้องแล้วก็ยังไม่สามารถนับกรอบเวลาได้เพราะต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ แม้ว่าจะมีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอยู่แล้ว ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญฯ ข้อที่ 17 (20) ที่จัดให้เป็นคดีที่ขอให้พิจารณากรณีมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการตีความที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 37/1

นายมีชัย กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ ถือเป็นสิ่งที่ กรธ.ต้องนำไปเป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับแก้เรื่องการดำเนินการของศาลต่อไป เพราะประชาชนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลนั้นก็คงจะลำบาก เพราะต้องยื่นเอกสารไป 2 - 3 รอบ พร้อมยืนยันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีองค์ประกอบภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เป็นอุปสรรคเรื่องขั้นตอนทางราชการและเรื่องเวลาเท่านั้น

ส่วนกรณีที่นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.คนที่ 1 ก็เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นได้มีการประสานกันกับทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายมีชัยบอกว่าก็มีการคุยกัน นายสุพจน์ก็ได้แต่ส่ายหน้า

นายมีชัยยังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า กรธ.ได้มีการคุยกับ กสม.ถึงเรื่องบทบาท กสม.ว่าควรจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดตรงนี้ ส่วนกรณีที่มีสมาชิก สปท. เสนอกำหนดบทเฉพาะการให้มีการซ้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ นายมีชัยบอกว่าคงไม่ได้ เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นคนละฉบับ

ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดูแลนั้น นายมีชัยกล่าวว่า ยังไม่ได้ส่งมาที่ กรธ. แต่ก็ได้ทำหนังสือร้องขอไปแล้ว ดังนั้นถ้าหากอีก 2 สัปดาห์ กกต.ไม่ส่งเอกสารมา กรธ.คงจะดำเนินการยกร่างกฎหมายด้วยตัวเอง

กลับขึ้นด้านบน