ทปอ.ชี้ผสมผสาน "แอดมิชชั่น-เอ็นทรานซ์" สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ.ชี้ผสมผสาน "แอดมิชชั่น-เอ็นทรานซ์" สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ.ชี้ผสมผสาน "แอดมิชชั่น-เอ็นทรานซ์" สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปข่าว : ทปอ.ชี้ผสมผสาน "แอดมิชชั่น-เอ็นทรานซ์" สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สรุปรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษา ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างระบบแอดมิชชั่นและเอ็นทรานซ์ เพื่อให้นักเรียนสอบเพียงครั้งเดียว

กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโนบายให้ปรับรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นฟอร์รั่ม ระบุว่า ต้องการจัดระเบียบ ไม่ใช่การยกเลิกแอดมิชชั่น และก็ไม่ใช่การกลับไปใช้ระบบเอ็นทรานซ์แบบเดิม แต่ผสมผสานกันเพื่อให้นักเรียนสอบเพียงครั้งเดียว

โดยยังคงสอบแก็ต แพ็ต และวิชาหลัก 9 วิชาตามเดิม แต่ไม่ให้มหาวิทยาลัยสอบรับตรงเอง ซึ่งระบบใหม่นี้นักเรียนต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปี 6 โดยสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และนำคะแนนไปเลือกคณะ 4 อันดับ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเคลียริ่งเฮาท์รอบแรก ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดพื้นที่สำหรับโควต้าต่างๆก็ต้องใช้ระบบเดียวกันคือสอบครั้งเดียวแล้วยื่นคะแนน

 

กลับขึ้นด้านบน