"วิษณุ" ชี้เปลียนตัว ปธ.กกต.ทำได้ แต่เซ็ตซีโร่ กกต.ไม่ได้เพราะขัด รธน.

"วิษณุ" ชี้เปลียนตัว ปธ.กกต.ทำได้ แต่เซ็ตซีโร่ กกต.ไม่ได้เพราะขัด รธน.

"วิษณุ" ชี้เปลียนตัว ปธ.กกต.ทำได้ แต่เซ็ตซีโร่ กกต.ไม่ได้เพราะขัด รธน.

รูปข่าว : "วิษณุ" ชี้เปลียนตัว ปธ.กกต.ทำได้ แต่เซ็ตซีโร่ กกต.ไม่ได้เพราะขัด รธน.

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยัน การเปลี่ยนตัวประธาน กกต.สามารถทำได้ไม่ขัดคำสั่ง คสช.เพราะไม่ใช่การสรรหาใหม่ แต่ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ

วันนี้ (5 ก.ย.2559) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ยืนยันว่า การจะเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไม่ขัดกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ห้ามสรรหาตำแหน่งองค์กรอิสระที่ว่างลง หรือจะว่างลง เพราะเป็นเรื่องภายในของ กกต.ที่มีการตกลงกันเอง เรื่องนี้ กกต.เคยมีการนำมาหารืออย่างไม่เป็นทางการ และได้ให้คำตอบไปแล้ว ว่าเป็นเรื่องของ กกต.ที่จะไปบริหารจัดการกันเอง ส่วนตัวไม่ทราบข้อตกลง เรื่องก่อนเข้ารับตำแหน่งของ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.แต่เห็นว่า ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธาน กกต.เพราะมีขั้นตอน ที่ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ จึงอยากให้พิจารณาอย่างรอบคอบ และการที่จะให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ดำเนินการนั้น ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องภายในของ กกต.

ขณะที่นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า ยังไม่มีการตัดสินใจยุติการทำหน้าที่ประธาน กกต.ตามคำมั่นที่ให้ไว้ว่า จะออกจากตำแหน่งเมื่อทำหน้าที่ครบ 2 ปี และไม่ขอให้ความชัดเจนในรายละเอียด เนื่องจากเป็นชั้นความลับของ กกต.แต่ปฏิเสธความขัดแย้งในการทำหน้าที่ร่วมกัน

ส่วนประเด็นข้อเสนอของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง นายวิษณุระบุว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์ เพราะจะเป็นการขยายความขัดแย้ง ขณะเดียวกันต้องดูว่า วัตถุประสงค์ที่ให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแล้วยุบ กกต.หรือไม่ แต่หากจะเซตซีโร่ กกต.ทำไม่ได้ เพราะจะขัดกับรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้มี กกต.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง แต่สามารถเซตซีโร่วิธีการทำงานของ กกต.โดยให้หน่วยงานอื่น เป็นผู้ปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งได้

ซึ่งตามหลักสากลไม่ยอมรับให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง บริหารจัดการเลือกตั้ง เพราะเท่ากับรัฐบาลเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเอง จึงกำหนดให้ต้องมี กกต.เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้ง 

 

 

กลับขึ้นด้านบน