พลิกปมข่าว : เอนทรานซ์ 4.0

พลิกปมข่าว : เอนทรานซ์ 4.0

พลิกปมข่าว : เอนทรานซ์ 4.0

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : เอนทรานซ์ 4.0

เปลี่ยนระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ห้ามรับตรง สอบพร้อมกันทั้งประเทศ แก้ปัญหากวดวิชา ลดความเหลื่อมล้ำ เดินหน้า หรือถอยหลัง

หลังจากที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้นัดประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปในเเรื่องการยกเลิก"ระบบแอดมิชชั่น" เพื่อเปลี่ยนมาใช้ "ระบบเอ็นทรานซ์" ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นระบบการรับตรงกลางร่วมกัน หรือ "เอนทรานซ์ 4.0" โดยระบบใหม่จะใช้การสอบแบบรอบเดียว และยื่นคะแนนได้ 2 ครั้ง แต่ยังคงสอบ O-net , A-net และ 9 วิชาสามัญอยู่เหมือนเดิม ซึ่งจะสอบหลังจบ ม.6 ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน และไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยรับตรง หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเด็กทีมีรายได้ไม่เท่ากัน แก้ปัญหาการกวดวิชาและเด็กเรียนเนื้อหาของชั้นมัธยมปลายไม่ครบ หลักเกณฑ์ทุกอย่างจะมีความชัดเจนไม่เกินเดือนเมษายนปีหน้า

 

กลับขึ้นด้านบน