สมัชชาแม่น้ำ ยื่น สปท.ขอให้ยุติโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัชชาแม่น้ำ ยื่น สปท.ขอให้ยุติโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัชชาแม่น้ำ ยื่น สปท.ขอให้ยุติโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปข่าว : สมัชชาแม่น้ำ ยื่น สปท.ขอให้ยุติโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ ยื่นต่อกรรมาธิการ สปท. เรียกร้องให้ยุติโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และขอให้ทบทวนแผนงานเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เผยอาจมีบางชุมชนไม่เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นครั้งสุดท้าย 9 ก.ย.นี้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยรับฟังความเห็นประชาชน

วันนี้ (7 ก.ย.2559) เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ นำโดยนายยศพล บุญสม ผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ และ น.ส.ระวีวรรณ สมิตะมาน ตัวแทนกลุ่มรักษ์เจ้าพระยา ยื่นหนังสือต่อนายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านสังคม เพื่อเรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร หยุดโครงการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นโครงการที่กระทบต่องบประมาณและสร้างความเสียหายในพื้นที่ โดยมีสำรวจผลกระทบที่รวบรัดใช้เวลาเพียง 7 เดือน และไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเรียกร้องให้ทบทวนข้อกำหนดโครงการ เพื่อปรับปรุงเป้าหมายใหม่ โดยให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และใช้ระยะเวลาสำรวจผลกระทบให้เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศด้วยว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับฟังข้อเสนอของภาคประชาชนเท่าที่ควร และในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ที่จะมีเวทีรับฟังความเห็นครั้งสุดท้าย อาจมีตัวแทนบางชุมชนไม่เข้าร่วมเวที

กลับขึ้นด้านบน