ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 59 ดึงแรงงานผู้สูงอายุคุณภาพ 2,000 คน เข้าระบบ ลดปัญหาขาดแคลน

ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 59 ดึงแรงงานผู้สูงอายุคุณภาพ 2,000 คน เข้าระบบ ลดปัญหาขาดแคลน

ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 59 ดึงแรงงานผู้สูงอายุคุณภาพ 2,000 คน เข้าระบบ ลดปัญหาขาดแคลน

รูปข่าว : ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 59 ดึงแรงงานผู้สูงอายุคุณภาพ 2,000 คน เข้าระบบ ลดปัญหาขาดแคลน

กระทรวงแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ 12 แห่ง นำร่องขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงอายุหลังเกษียณต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 2559 มีผู้สูงอายุทำงานเพิ่มขึ้น 2,000 คน

วันนี้ (7 ก.ย. 2559) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถานประกอบการ 12 แห่ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการขยายอายุการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ เพื่อดึงแรงงานผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพให้กลับเข้าตลาดแรงงาน ช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวต่ออีกว่า ตามระบบเกษียณอายุจากการทำงานของเอกชนกำหนดอายุอยู่ที่ 55 ปี แต่พบว่าผู้สูงอายุหลายคนสามารถทำงานต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องขยายอายุการทำงานเพิ่มขึ้น

“จากสถานประกอบการต้นแบบ 12 แห่ง ที่เซ็นเอ็มโอยู คาดว่าในปีนี้ จะมีแรงงานผู้สูงอายุคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยเพิ่มขึ้นถึง 2,000 คน” ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ

 

กลับขึ้นด้านบน