ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัดแยกของเสีย ลดวิกฤตขยะ

ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัดแยกของเสีย ลดวิกฤตขยะ

ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัดแยกของเสีย ลดวิกฤตขยะ

รูปข่าว : ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัดแยกของเสีย ลดวิกฤตขยะ

ผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เสนอให้สถานประกอบการท่องเที่ยวทุกแห่งบนเกาะ กำหนดมาตรการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะจากต้นทาง หวังหยุดวิกฤตขยะบนเกาะสมุยที่ขณะนี้ผลิตขยะถึงวันละ 150 ตัน

ท่ามกลางวิกฤตขยะบนเกาะสมุยที่หมักหมมมานานหลายปี ทำให้มีขยะตกค้างบนเกาะมากถึง 3-4 แสนตัน มีความพยายามจากผู้ประกอบการโรงแรมบางรายที่พยายามมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในสถานประกอบการของตัวเอง แม้ว่าความพยายามนี้อาจแค่ส่วนเล็กๆ ในการแก้ปัญหา แต่พวกเขาเชื่อว่าหากผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายอื่นๆ มีมาตรการลดและคัดแยกขยะ ก็จะช่วยคลี่คลายวิกฤตนี้ลงได้

นางกฤษณา พรหมเกาะ กรรมการผู้จัดการโรงแรมละไมวันทาและอุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่สร้างระบบการจัดการขยะในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2547

เธอเล่าว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเกาะสมุยเมื่อปี 2547 ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ ขยะตกค้างที่โรงแรมปริมาณมากจนเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทางโรงแรมจึงเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม

แต่ละวันโรงแรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวด พลาสติกและขยะเปียกได้ถึงร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือไม่สามารถกำจัดได้มีเพียงร้อยละ 10 ขยะที่รีไซเคิลได้จะให้พนักงานนำไปขาย รายได้จากการขายขยะมอบให้พนักงานทั้งหมด

นางกฤษณามีแนวคิดว่า ทุกคนบนเกาะสมุยต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อขยะที่ตัวเองสร้างขึ้น ไม่ควรโยนให้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุยแต่เพียงฝ่ายเดียว

                 กฤษณา: ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

นางกฤษณาเสนอให้สถานประกอบการท่องเที่ยวทุกแห่งกำหนดให้เรื่องขยะเป็นนโยบายของสถานประกอบการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เธอบอกว่าที่ผ่านมา สถานประกอบการหลายแห่งเคยมีมาตรการคัดแยกขยะ แต่ส่วนมากเป็นการทำระยะสั้น เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่มีดำเนินการต่อ

นางบุณยวีร์ เมธาทวีพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมสรีรายา แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะบนเกาะสมุยว่า ยังมีสถานประกอบการหลายแห่งที่ไม่ให้ความสำคัญของการคัดแยกขยะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริหารยังไม่เห็นถึงความสำคัญ แต่หากนำมากำหนดเป็นนโยบายก็จะสามารถทำให้พนักงานคัดแยกขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง

ทั้งนี้ โรงแรมสรีรายาเริ่มคัดแยกขยะมาตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว เพื่อหวังช่วยลดปริมาณขยะบนเกาะสมุย และสามารถนำขยะรีไซเคิลไปขายได้ร้อยละ 50

บุณยวีร์: ปัญหาขยะบนเกาะสมุยส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการโรงแรมไม่เห็นความสำคัญของการลด-คัดแยกขยะ

ผู้ประกอบการโรงแรมทั้งสองแห่ง เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นภายใต้ "โครงการสมุยสะอาด : รวมพลังแก้ปัญหาขยะล้นเกาะสมุย" ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2559 ซึ่งร่วมจัดโดยไทยพีบีเอสร่วม เทศบาลนครเกาะสมุย และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุยอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ 

ข้อมูลจากเทศบาลนครเกาะสมุยระบุว่า ปัจจุบันเกาะสมุยมีขยะเกิดขึ้นวันละ 150 ตัน ต้องเสียค่าเก็บและค่าดำเนินการฝังกลบกิโลกรัมละ 2 บาท เป็นเงินวันละ 300,000 บาท ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ บ่อขยะบนเกาะสมุยจะรองรับได้อีกไม่นาน 

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ประกอบการโรงแรมว่า ทางออกวิกฤตขยะบนเกาะสมุย คือ ต้องลดปริมาณขยะอย่างจริงจัง

มีนา บุญมี ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ รายงาน

กลับขึ้นด้านบน