เปิดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โมเดลแก้ปัญหาชายแดนใต้

เปิดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โมเดลแก้ปัญหาชายแดนใต้

เปิดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โมเดลแก้ปัญหาชายแดนใต้

รูปข่าว : เปิดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โมเดลแก้ปัญหาชายแดนใต้

กอ.รมน.จัดเสวนาโมเดลเศรษฐกิจดับไฟใต้ ย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ

วันนี้ (8 ก.ย.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกอ.รมน.จัด เวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ ดับไฟใต้” ขึ้น สะท้อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทิศทางการแก้ปัญหาที่ใช้มิติด้านการพัฒนาควบคู่กับงานความมั่นคง

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง ผอ.ศปป.5 ระบุถึงภาพรวมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 12 ปีว่า ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์การเมือง โดยมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และปัญหาอาชญากรรม ภัยแทรกซ้อน ซึ่งอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการปัญหา เพื่อนำไปสู่สันติสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งการหยุดเงื่อนไขความรุนแรง และการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้เห็นต่าง โดยพบว่าสถิติการก่อเหตุโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนลดลง

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระบุว่า จากการสำรวจความเห็นประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักวิชาการในพื้นที่ 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาคใต้ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 69 และความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลยังอยู่ระดับเท่าเดิมคือ ร้อยละ 71 เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ได้ว่า ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ยังไว้วางใจรัฐบาล

ทั้งนี้การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนงานของ สมช.และกอ.รมน.ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และปัจจุบันได้ให้น้ำหนักงานด้านการพัฒนามากขึ้น ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ย้ำโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นมิติใหม่ ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยมีการจัดทำเป็นพิมพ์เขียวและยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบที่ชัดเจนภายใต้แนวทางสานพลังประชารัฐ

พร้อมเชื่อว่า การที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและพบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.) จะมีการนำประเด็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเข้าหารือร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ระบุว่า ภาคธุรกิจในจังหวัดปัตตานียังคงมีความมั่นใจในการลงทุน แม้จะอยู่ในสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังไม่ดี และยังมีเหตุการณ์ไม่สงบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนในพื้นที่ไม่ได้กังวลต่อเหตุการณ์ไม่สงบและจูงใจนักลงทุนนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างชาติ โดยเฉพาะจีน พร้อมเห็นว่า ขณะนี้เป็นจังหวะดีที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จึงเชื่อว่าจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปได้

กลับขึ้นด้านบน