หัวหน้าคุยสันติสุขไม่เชื่อเหตุระเบิดใต้ฝีมือกลุ่ม "อาร์เคเค" ทั้งหมด

หัวหน้าคุยสันติสุขไม่เชื่อเหตุระเบิดใต้ฝีมือกลุ่ม "อาร์เคเค" ทั้งหมด

หัวหน้าคุยสันติสุขไม่เชื่อเหตุระเบิดใต้ฝีมือกลุ่ม "อาร์เคเค" ทั้งหมด

รูปข่าว : หัวหน้าคุยสันติสุขไม่เชื่อเหตุระเบิดใต้ฝีมือกลุ่ม "อาร์เคเค" ทั้งหมด

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย ไม่เชื่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเป็นฝีมือของกลุ่มอาร์เคเคทั้งหมด ขณะที่ กอ.รมน.จัดเวทีเสวนาสะท้อนถึงทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้ โดยใช้มิติด้านการพัฒนาควบคู่กับงานความมั่นคง

ระหว่างเข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ "โมเดลเศรษฐกิจ ดับไฟใต้" ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ระบุถึงภาพรวมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 12 ปี ว่า ปัญหาความไม่สงบเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองโดยมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและปัญหาอาชญากรรม ภัยแทรกซ้อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการบริหารจัดการปัญหาเพื่อนำไปสู่สันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งการหยุดเงื่อนไขความรุนแรงและการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่าง โดยพบว่าสถิติการก่อเหตุโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนลดลง

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.ระบุว่า จากการสำรวจความเห็นคนในพื้นที่โดยนักวิชาการ แม้จะพบว่าประชาชนพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 69 แต่ความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหายังอยู่ที่ระดับเดิมคือร้อยละ 71 โดยชี้ให้เห็นว่าภาพรวมประชาชนในพื้นที่ยังไว้วางใจรัฐบาล

ซึ่งการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ปัจจุบันให้น้ำหนักงานด้านการพัฒนามากขึ้น โดยการลงพื้นที่ของคณะนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ำโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นมิติใหม่ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยมีการจัดทำเป็นพิมพ์เขียวและยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบที่ชัดเจนภายใต้แนวทางสานพลังประชารัฐ พร้อมเชื่อว่าการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.2559) จะมีการหารือที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

ขณะที่ พล.อ.อักษรา เกิดผล ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย ออกมาระบุว่า ไม่เชื่อว่าเหตุลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบาและการวางระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของไทย เป็นฝีมือของกลุ่มอาร์เคเคที่ไม่พอใจรัฐบาลไทยด้วยเหตุไม่มีความจริงใจในการพูดคุยสันติสุข อย่างที่สำนักข่าวเบนานิวส์ของมาเลเซียรายงาน

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวเบนาร์นิวส์ อ้างคำให้สัมภาษณ์ของแกนนำกองกำลัง RKK ของขบวนการ BRN ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบา

พร้อมระบุว่าเคยสอบถามเรื่องนี้กับกลุ่มผู้เห็นต่างที่เรียกตัวเองว่ามารา ปาตานี ระหว่างการพูดคุยเมื่อวันที่ 2 ก.ย.2559 ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลการพูดคุยก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยคณะพูดคุยฝ่ายไทยจะตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังมาเลเซียอีกครั้ง

กลับขึ้นด้านบน