สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 โดยรัฐบาลให้คำมั่นต่อที่ประชุม ที่จะใช้จ่ายตามกรอบวงเงินด้วยความโปร่งใส

วันนี้ (8 ก.ย.2559) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติด้วยเสียง 183 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอทั้ง 58 มาตรา วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท โดยมีการปรับลดตามการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 17,980 ล้านบาท โดยให้ปรับไปเป็นงบกลางไว้สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็น ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวขอบคุณ สนช. ที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมยืนยันที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามกรอบอย่างโปร่งใสซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจากนี้จะมีร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณใหม่ รวมทั้งอีกหลายฉบับเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. โดยเป็นกฎหมายที่จะดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแตกต่างจากที่เคยมีมา จึงให้ความมั่นใจว่า การใช้จ่ายงบประมาณนี้จะเป็นแบบอย่างการใช้จ่ายงบประมาณให้กับรัฐบาลในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน