กรมขนส่งฯยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่งฯทั่วประเทศ

กรมขนส่งฯยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่งฯทั่วประเทศ

กรมขนส่งฯยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่งฯทั่วประเทศ

รูปข่าว : กรมขนส่งฯยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่งฯทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกสั่งยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

กรมการขนส่งทางบกดำเนินการพัฒนาห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ให้สะอาดและได้มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ พร้อมยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วจำนวน 70 แห่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 117 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนอีก 47 แห่งยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสัญญาให้เอกชนบริการ แต่จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำและมีจำนวนเพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 25 แห่ง อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรองและรอตรวจประเมินอีก 23 แห่งและอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงอีก 21 แห่ง

ขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณและซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป

กลับขึ้นด้านบน